آشنایی با اطلس پایا

کانون آگهی و تبلیغات اطلس پایا تاکنون سالهاست که در خدمت مشتریان و دست اندرکاران واحدهای تبلیغات و روابط عمومی شرکت‌های عمرانی، تولیدی و صنعتی، خدماتی و دولتی می‌باشد. در این سالها نیازمندی‌ها، ساختارهای سازمانی و برنامه های عملیاتی این مشتریان به ما راهی نشان داده است که از یک آتلیه هنری کوچک پس از فراز و نشیب‌های بسیار، به یک گروه توانمند تبلیغاتی طی طریق کنیم. ما با خلاقیت و دانش هنری خود آغاز کردیم و سازمان‌ها آن را در سیستم‌ها و برنامه ریزی «علمی» و «مدیریتی» خود «به کار» بردند. طرح‌های توسعه مداوم و ایجاد بخش‌های مختلف و نهادینه سازی فرآیندهای مدیریت و اجرای فعالیت‌های مختلف خدمات تبلیغاتی و افزایش تجربه طراحی و اجرای کمپین های مختلف، استفاده از منابع جدیدتر دوره های آموزشی و کتب ترجمه شده و ترجمه نشده، افتخار هم صحبتی و تبادل افکار و تعامل ما با مدیران و برنامه ریزان بخش‌های مختلف صنایع کشور و از همه مهم‌تر، افتخار خدمت گذاری به صدها مشتری محترم، کانونی خلاق، علمی، برنامه ریز، و مجری توانمند عملیات بازارسازی و تبلیغاتی برای شما بوجود آورده است. گروه اطلس پایا، محصول توسعه صنعت تبلیغات ایران است و ضمن خدمت به توسعه سایر صنایع، یکی از پیشتازان توسعه علمی صنعت تبلیغات کشور خواهد بود.

همکاران ما

?php echo $value->post_title; ?>

امین جمشیدی

عکاس